Lietuvos gydytojų vadovų sąjunga (LGVS) 2021 m. rengėsi paminėti veiklos 30-metį, tačiau COVID-19 pandemija pakeitė planus ir paminėjimą teko atidėti iki 2022 m. Tad šia proga š. m. gegužės 6 dieną Vilniuje organizuojama tarptautinė konferencija “Sveikatos priežiūros pokyčiai Covid-19 kontekste“ („Care Changes in the Context of Covid-19“) (toliau – Konferencija).
Ši konferencija ir generalinė asamblėja š. m. gegužės 5 dieną išrenkant naująjį EAHM prezidentą bei viceprezidentą ketverių metų kadencijai organizuojama Viniuje, esant Pasaulinei Covid – 19 pandemijai, yra iššūkis, įsipareigijmas ir garbė bei atsakomybė prieš visą ES.

Trumpai apie LGVS ištakas

1990 m. balandžio 5 d. įvyko LGVS steigiamasis suvažiavimas. Jo metu buvo išrinktas prezidiumas.
Lietuvos sveikatos priežiūros įstaigų vadovus vienijančios organizacijos misija – atstovauti sąjungos narių teisėtiems interesams, tobulinti sveikatos priežiūros paslaugų organizavimą, užtikrinti efektyvų sveikatos priežiūros įstaigų valdymą, vykdyti sąjungos narių mokymus. LGVS veikloje dalyvauja respublikos, regiono ir rajono lygmens ligoninės, reabilitacijos, slaugos, psichiatrijos ligoninės, gimdymo namų, odontologijos, greitosios pagalbos paslaugas teikiančių, ambulatorinės sveikatos priežiūros įstaigos, taip pat ir medicinos centrų bei visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų vadovai, kas įrodo, kad LGVS atstovauja visam šalies sveikatos sektoriui.
LGVS yra nepelno siekianti organizacija, vienijanti juridinius asmenis, turinčius teisę teikti sveikatos priežiūros paslaugas, taip pat fizinius asmenis, dirbančius vadovaujantį darbą viešose ir privačiose sveikatos priežiūros ir sveikatingumo paslaugas teikiančiose įstaigose.

Aktyvi pertvarkų dalyvė

Susikūrusi prieš 30 metų, kartu su nepriklausomos valstybės kūrimosi procesais, LGVS išgyveno kardinalią sovietinės sveikatos sistemos pertvarką ir naujos šiuolaikinės, besilygiuojančios į progresyvius nacionalinius sveikatos priežiūros paslaugų kokybės bei prieinamumo gerinimo Europinius kokybinius standartus. Organizacija aktyviai prisidėjo prie minėto proceso savo idėjomis, praktiniais pasiūlymais ir darbais, dalyvavo šalies sveikatos sistemos valdymo pagrindų – sveikatos teisės aktų kūrimo procese, sveikatos įstaigų tinklo kūrimo ir nuolatinio sistemos tobulinimo bei sveikatos santykių reguliavimo procesuose.
LGVS nariai, būdami sveikatos priežiūros įstaigų vadovais ir betarpiškai susidurdami su pokyčių veiklos iššūkiais, nuolat teikė ir teikia konstruktyvius praktinius siūlymus optimalaus sisteminio sprendimo paieškų etapuose, siekiant Lietuvos gyventojų sveikatos rodiklių gerinimo, sveikatos įstaigų tinklo modernizavimo, naujų sveikatos priežiūros paslaugų įdiegimo, draudiminės medicinos kūrimo bei tobulinimo. Jų kūrybiškumo, atkaklumo ir pasiaukojančio darbo dėka visos sveikatos priežiūros institucijos kardinaliai pasikeitė funkciniu, estetiniu ir organizaciniu aspektais, buvo modernizuotos, aprūpintos šiuolaikiška medicinine įranga, į savo veiklą integravusios modernios sveikatos vadybos principus, geriausių ES šalių geriausią patirtį turinčiomis šalimis bei aktyviai bendaradarbiaudama su Europos ligoninių vadovų asociacija (EAHM ) organizuoja LGVS narių tobulinimą, taip pat tarptautines konferencijas ir seminarus.

LGVS – Europos ligoninių vadovų asociacijos narė

1996 m. rugpjūčio 31 d. LGVS priimta į Europos ligoninių vadovų asociaciją (EAHM).

2019 m. birželio 28 d. Vilniuje vyko šių dviejų asociacijų suorganizuota tarptautinė konferencija ,,EU healthcare: from challenges to opportnities“

Lietuvos gydytojų vadovų sąjungos prezidentas dr. Kęstutis Štaras teigia, kad organizacija ir toliau aktyviai atstovaus asociacijos narių interesams bei teisėtiems jų reikalavimams kuriant ir tobulinant šiuolaikinę sveikatos priežiūros įstaigų vadybą, bus tarpininkė sprendžiant Lietuvos gyventojų aktualius sveikatos priežiūros klausimus LR Sveikatos apsaugos ministerijoje, Seime ir Vyriausybėje, bendradarbiaus su užsienio partneriais kuriant aukščiausius tarptautinius standartus atitinkantį sveikatos priežiūros įstaigų tinklą.
Todėl maloniai kviečiame visus į Lietuvos gydytojų vadovų sąjungos organizuojamą tarptautinę konferenciją, skirtą šios sąjungos 30-mečiui paminėti. Tema – “Sveikatos priežiūros pokyčiai Covid-19 kontekste”. Konferencija vyks 2022 m. gegužės 6 d. 11 val. verslo centre PIRKLIŲ KLUBAS (Gedimino pr. 35, Vilnius).

Gala vakarienė

Vakare, nuo 18 val., lauksime Jūsų iškilmingame Gala renginyje (Vilniaus rotušė, Didžioji g. 31, Vilnius). Aprangos stilius – puošnus kasdienis.

Konferencijos dalyviams bus išduoti sertifikatai.

Konferencijos dalyvio mokestis:
LGVS nariams:
Konferencija nemokama.
Gala vakarienė – kaina 125 Eur su PVM.

Ne LGVS nariams:
Konferencija – kaina 65 Eur su PVM, Gala vakarienė – kaina 125 Eur su PVM.
Lydinčio asmens dalyvavimas Gala vakarienėje – 125 Eur su PVM.
Užsiregistravę į konferenciją, gausite patvirtinimą nurodytu el. paštu.

Registruotis į konferenciją galite iki 2022 m. balandžio 30 d.

Registracija į konferenciją:
https://bit.ly/0506K