Lietuvos gydytojų vadovų sąjunga, vykdydama ES dalinai finansuojamą mokymų projektą Sveikatos priežiūros įstaigų veiklos ir teikiamų paslaugų kokybės gerinimas keliant darbuotojų kvalifikaciją, projekto Nr. VP1-1.1-SADM-06-K-01-072, skelbia supaprastintą atvirą konkursą „Sveikatos priežiūros specialistų profesinės kvalifikacijos kėlimo bei bendrųjų įgūdžių ugdymo paslaugų pirkimas“, konkurso sąlygų Nr. VP1-1.1-SADM-06-K-01-072 – 05

Konkursas įvyks 2009 m. gruodžio 9 d. 10,00 val.
Elektroniniai vokai su pasiūlymais pateikiami iki 2009 m. gruodžio 9 d. 10,00 val. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.
Elektroniniai vokai su pasiūlymais atidaromi 2009 m. gruodžio 9 d. 10,00 val. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.
Pirkimo dokumentai pateikiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.
Skelbimas paskelbtas 2009 m. Lapkričio 25 d. „Valstybės žinių“ „Informaciniuose pranešimuose“ Nr. 93
Pirkimo numeris 81410
Papildomą informaciją dėl pirkimo dokumentų gali suteikti Lietuvos gydytojų vadovų sąjungos Mokymų projekto Sveikatos priežiūros įstaigų veiklos ir teikiamų paslaugų kokybės gerinimas keliant darbuotojų kvalifikaciją Mokymo veiklų koordinatorė Kristina Lukošiūtė tel. +370 612 62122, el.paštas:lgvsmp@gmail.com