Lietuvos gydytojų vadovų sąjunga (LGVS) – ne pelno siekianti organizacija, vienijanti:
– juridinius asmenis, turinčius teisę teikti sveikatos priežiūros paslaugas. Juos atstovauja juridinių asmenų vadovai;
– fizinius asmenis, dirbančius vadovaujantį darbą sveikatos priežiūros ar sveikatinimo paslaugas teikiančiose įstaigose.
Asociacija savo veiklą pradėjo 1991 metais kovo 27 dieną. Dabartinė šios sąjungos teisinė forma – asociacija. LGVS teikia siūlymus Vyriausybei, įvairioms ministerijoms, savivaldybėms ir kitoms institucijoms bei organizacijoms sveikatos politikos klausimais; organizuoja įvairius renginius, dalyvauja įvairių programų ruošime ir įgyvendinime; atstovauja asociacijos tikrųjų narių interesus įvairiose institucijose ir organizacijose. LGVS vykdo ir tarptautinį bendradarbiavimą su kitomis užsienio šalyse esančiomis sveikatos priežiūros organizacijomis. 1996 m. rugpjūčio mėn. 31 d. Lietuvos gydytojų vadovų sąjunga priimta į Europos ligoninių vadovų asociaciją (EAHM).