Asociacijos nariais gali būti fiziniai ir juridiniai asmenys, Asociacijos valdybai pateikę rašytinį prašymą įstoti į Asociaciją, įsipareigoję laikytis įstatų reikalavimų ir sumokėję nustatyto dydžio stojamąjį mokestį.

Juridinis asmuo, pageidaujantis tapti tikruoju nariu, privalo Asociacijos valdybai pateikti rašytinį prašymą ir juridinio asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo licencijos patvirtintą kopiją.

Fizinis asmuo, pageidaujantis tapti asocijuotu nariu, privalo Asociacijos valdybai pateikti rašytinį prašymą ir dokumentus, patvirtinančius, kad dirba vadovaujantį darbą sveikatos priežiūros ar sveikatinimo paslaugas teikiančioje įstaigoje.