2012 m. vasario 21 d. buvo pasirašyta projekto “Sveikatos priežiūros įstaigų darbdavių ir profesinių sąjungų atstovų socialinės partnerystės gebėjimų ugdymas” finansavimo ir administravimo sutartis. Projektas parengtas atsižvelgiant į 2007 – 2013 m. “Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos prioriteto “Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis” įgyvendinimo priemonę “Socialinio dialogo skatinimas. Projekto Nr. VP1-1.1-SADM-02-K-01-002. Projekto vykdymo laikotarpis nuo 2012.03 01 ik 2013.08.31.

PROJEKTO PARTNERIAI.
Lietuvos gydytojų vadovų sąjunga (LGVS) ir Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinė sąjunga (LSADPS) projekte dalyvauja kaip lygiaverčiai partneriai, kadangi socialinis dialogas neįmanomas tik su vienu iš jų.

Projekte dalyvaujančios organizacijos (PDO):
1. VšĮ Jonavos ligoninė
2. VšĮ Karoliniškių poliklinika
3. VšĮ Radviliškio ligoninė
4. VšĮ Respublikinė Kauno ligoninė
5. VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė
6. VšĮ Šilutės ligoninė
7. VšĮ Ukmergės ligoninė
8. VšĮ Ukmergės PSPC
9. VšĮ Vilkaviškio PSPC
10. VšĮ Vilniaus m. Universitetinė ligoninė
11. VšĮ Vilniaus rajono centrinė poliklinika.

PROJEKTO ESMĖ. Bus siekiama SPĮ suburti vieningai veikiančią ir bendro tikslo siekiančią darbuotojų ir darbdavių komandą. Lietuva tarp ES valstybių pasižymi vienu iš mažiausių pasirašytų kolektyvinių sutarčių skaičiumi. Ne išimtis yra ir sveikatos priežiūros sektorius. Egzistuojančios sveikatos sistemos problemos, tokios kaip nepakankama paslaugų kokybė ir prieinamumas, neefektyvus darbo procesų organizavimas yra susijusios su sveikatos sistemos žmogiškaisiais ištekliais ir jų kompetencija bei su nepakankamai efektyvia sveikatos priežiūros įstaigų vadyba, todėl bus siekiama pasinaudoti kolektyvinėmis sutartimis, kaip priemone gerinti įstaigų veiklą bei darbuotojų darbo sąlygas.

PROJEKTO TIKSLAS. Ugdyti SPĮ darbdavių ir darbuotojų socialinės partnerystės gebėjimus skatinant kolektyvinius darbo santykius.

PROJEKTO UŽDAVINIAI:
– šviesti darbdavių ir darbuotojų atstovus apie kolektyvinių darbo santykių principus;
– skatinti kolektyvinių sutarčių įstaigose bei teritorinės kolektyvinės sutarties pasirašymą bei komitetų steigimą.

PROJEKTO VEIKLOS. Mokymai (darbo teisė, darbas komandoje, kolektyvinės sutarties SPĮ ypatumai, darbų sauga, interesų suvokimas ir derybos, prieštaravimų ir konfliktų valdymas ir kt.), kolektyvinių sutarčių įstaigose parengimas ir pasirašymas, dvišalių komisijų įsteigimas, saugos ir sveikatos komitetų įsteigimas. Įgyvendinant projektą planuojama apmokyti 1000 darbuotojų, pasirašyti 8 kolektyvines sutartis, įsteigti 3 dvišales komisijas, įsteigti 4 saugos ir sveikatos komitetus.

PROJEKTO BIUDŽETAS: 983.893,00 Lt, finansuojama iš ES struktūrinių fondų.

Pasibaigus projektui kiekviena projekte dalyvaujanti organizacija tęs pradėtą socialinio dialogo veiklą – švies darbuotojus apie kolektyvinius darbo santykius, esant poreikiui atnaujins kolektyvinių sutarčių nuostatas, vykdys saugos ir sveikatos komitetų veiklą, tęs dvišalių komisijų darbą. Pareiškėjas bei partneris galės naudotis projekto metu parengta medžiaga bei perduoti įgytą patirtį kitoms projekte nedalyvavusioms SPĮ, taip skatindami socialinio dialogo plėtrą.