Brangūs kolegos ir bendražygiai,

pavasario virsmas atneša šv. Velykas į mūsų namus ir širdis. Kaip ir kasmet jos žymi ypatingą ribą metuose, kuomet atsiveriame Prisikėlimo laukimui, gyvybės triumfui ir bendrystei.

Visų pastarųjų metų kontekste šv. Velykos man yra žinia apie Tikėjimą, padedantį ištverti juodžiausią tamsą, apie Tikėjimą, kuris pergali mirtį ir padeda pakelti netektį, apie Tikėjimą, kuris nepalaužiamas, vedantis, pakylėjantis ir žydintis pavasariu. Šv. Velykos – tai žinia apie Tikėjimą ir Pasitikėjimą – tais, kurie šalia, ranka rankon, širdis prie širdies. Išties kartu mes galime viską.

Linkiu Jums, kad šios šv. Velykos būtų šviesios ir kupinos dėkingumo tarp artimiausių žmonių.

Nuoširdžiai

Lietuvos gydytojų vadovų sąjungos prezidentas

Dr. Kęstutis Štaras