DOC. DR. KĘSTUTIS ŠTARAS (g. 1959 04 13, Taujėnai, Ukmergės r.), gydytojas pediatras, socialinių mokslų daktaras, VšĮ Centro poliklinikos direktorius, MRU docentas, Lietuvos gydytojų vadovų sąjungos prezidentas.

Žmona Radovita (g.1962), gyd. neurologė.

Išsilavinimas:

1966–1977 Radviliškio V.Valsiūnienės vid. m-kla,
1977–1978 – Kauno 32-oji technikos m-kla,
1978–1979 VU Matematikos fak.,
1979–1985 – VU Medicinos fak.,
2006–2008 – MRU magistrantūra,
2010–2011 – MRU socialinių mokslų doktorantūra.

Darbinė veikla:

1985–1986 – VU ligoninės gyd. pediatras,
1986–1989 – Švenčionių vaikų konsultacijos gyd. pediatras,
1989–1997 – VšĮ Švenčionių r. centrinės ligoninės Vaikų sk. vedėjas, rajono vyr. pediatras,
1992–1996 – VšĮ Švenčionių r. centrinės ligoninės vyr. gydytojo pavaduotojas,
1997–1999 – Vilniaus m. sav. Sveikatos ir socialinės apsaugos departamento direktorius,
1999 – LR SAM viceministras,
1999–2000 – Vilniaus m. sav. Sveikatos ir socialinės apsaugos departamento direktorius,
2000–2001 – LR Vyriausybės Ministro Pirmininko patarėjas,
2001–2002 – LR SAM Sveikatos programų sk. viršininkas,
nuo 2002 – Vilniaus VšĮ Centro poliklinikos direktorius,
nuo 2002 – VU Medicinos fakulteto Vaikų ligų ligų skyriaus asistentas,
2008–2012 – MRU asistentas, nuo 2012 – docentas,
nuo 2017 – Lietuvos gydytojų vadovų sąjungos prezidentas,
nuo 2017 – Vilniaus visuomenės sveikatos biuro direktorius.

Faktai.

Specializacijavaikų ligų gydytojas, neonatologas, echoskopuotojas ir endoskopuotojas. Apgynė socialinių mokslų ir vadybos administravimo daktaro disertaciją tema „Informacinių technologijų įtaka sveikatos priežiūros įstaigos veiklos efektyvumui: analizė, vertinimas, veiksmingumas“ (2011).

Vadovavimo laikotarpiu poliklinikoje įvykdytas Vilniaus miesto poliklinikų restruktūrizavimo planas, apjungiant 7 poliklinikas, įkuriant modernų Diagnostikos centrą, atskiriant pirminio lygio sveikatos priežiūros paslaugas nuo antrinio. Įsteigtas Dienos terapijos ir chirurgijos stacionaras, Psichiatrijos dienos stacionaras, Budinčio gydytojo tarnyba.

Daugelio publikacijų bendraautorius. Parašė apie 17 straipsnių pirminės asmens sveikatos priežiūros, vadybos ir administravimo tematika, monografiją „E. sveikatos plėtros integruotos transformacijos: suinteresuotųjų pusių tinklo perspektyva“ (su bendraautoriais, 2015). Stažavosi Tubingeno universitetinėje ligoninėje (administravimas ir vadyba, Vokietija, 2003), Almatoje Kazachstano Resp. sveikatos apsaugos ministerijos kvietimu (2014), kur, Sveikatos apsaugos ministerijai vykdant reformą ir įgyvendinant informacinės sistemos infrastruktūros projektą, teikė pirminės asmens sveikatos priežiūros organizavimo praktinę pagalbą ir metodologines konsultacijas. Dalyvavo Europos gydytojų vadovų asociacijos kongresuose Ciuriche (2010), Berlyne (2014), Grace (2015).

 Pasiekimai. Europos gydytojų vadovų sąjungos narys, LR Seimo Sveikatos reikalų komiteto patarėjas, LR SAM kolegijos narys, Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos trišalės tarybos, Vilniaus m. sav. Bendruomenės sveikatos tarybos narys, Vilniaus sostinės klubo „Lions“ narys, e.sveikatos valdybos narys, LR SAM darbo grupės „Pasiūlymams dėl sveikatos sistemos struktūrinių pokyčių (su poveikio vertinimu) pateikti bei teisės aktų projektams parengti“ narys, Privalomojo sveikatos draudimo tarybos narys.

Apdovanojimai. Tapo „Naujojo knygnešio“ nominacijos nugalėtoju už gyventojams naudingus sprendimus internete (2005). Vilniaus mero nominuotas vienu iš labiausiai sostinės bendruomenei nusipelniusių žmonių (2006). Pelnė Švenčionių r. sav. padėką už ženklų indėlį ir pagalbą vykdant projektą „Flandrijos (Belgijos) Vyriausybės parama motinos ir vaiko sveikatos apsaugai Švenčionių rajono ligoninėje“ (2006). Tapo „Naujojo knygnešio“ nominacijos nugalėtoju už e. sveikatos sprendimus (2007), už Centro poliklinikos projekto „Slaugos, paliatyviosios pagalbos ir socialinių paslaugų suteikimo gyventojams valdymo ir informacinė sistema“ įgyvendinimą (2008). Suteiktas nusipelniusio Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojo vardas (2008). Pelnė „Auksinės širdies“ apdovanojimą Metų sveikatos priežiūros įstaigų vadovų nominacijoje (2008), Lietuvos pramonininkų konfederacijos nominaciją „Profesijos riteris“ (2009), atminimo ženklą už nuopelnus Vilniaus savivaldai (2009), Šv. Kristoforo apdovanojimą „Už nuopelnus medicinai“ (2012), labdaros fondo „Mūsų krantas“ ordino „Visuomenės labui“ Bronzinį kryžių už visuomenei naudingą darbą, labdaringą veiklą ir pagalbą černobyliečiams (2016), Vilniaus m. sav. Inovatyviausios įstaigos apdovanojimą (2016).