LGVS Valdybos nariai telekonferencijų metu kiekvieną dieną aktyviai diskutuoja ir sprendžia opius klausimus, susijusius su sveikatos priežiūros įstaigų darbo organizavimu karantino metu. Pastarosiomis dienomis buvo parengtas LGVS raštas (pridedama) adresuotas svarbiausioms Lietuvos Respublikos institucijoms, kuriame išdėstytos pagrindinės su sveikatos priežiūros organizavimu karantino metu susijusios problemos. LGVS Valdyba taip pat intensyviai ruošia siūlymą Sveikatos apsaugos ministerijai bei jo įgyvendinimo planą dėl COVID-19 sukelta liga sergančių pacientų sutelkimo ir gydymo penkiuose Lietuvos regionuose. Tik susitelkę ir dirbdami kartu galime užtikrinti saugią darbo vietą savo darbuotojams bei sveikatos priežiūrą pacientams.