Sveikatos apsaugos ministerija ir Lietuvos gydytojų vadovų sąjunga glaudžiau bendradarbiaus formuojant ir įgyvendinant sveikatos politiką, gerinant sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę, didinant sveikatos apsaugos sistemos skaidrumą. Tokį susitarimą šiandien pasirašė laikinai einantis pareigas sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga ir Lietuvos gydytojų vadovų sąjungos prezidentas dr. Kęstutis Štaras.

Lietuvos gydytojų vadovų sąjunga (LGVS) – pirmoji iš medikų profesinių organizacijų, pasirašiusi tokią sutartį. Laikinai einančio pareigas ministro A. Verygos teigimu, tokius sutarimus tikimasi pasirašyti ir su kitomis suinteresuotomis medikų profesinėmis organizacijomis.

„Labai svarbu, kad socialinę atsakomybę už sveikatos sistemos kokybę ir jos gerinimą prisiimtų ne tik SAM, bet ir medikų bendruomenė. Tuomet išsikeltus tikslus pasieksime greičiau, mažesnėmis pastangomis, o rezultatas bus tenkinantis visas suinteresuotas puses. Kolegialiai priimti sprendimai yra geriausias būdas pasiekti, kad jie būtų ir įgyvendinti“, – sako A. Veryga.

Susitarimo bendradarbiauti tikslas – sumažinti sveikatos netolygumus, pagerinti Lietuvos gyventojų sveikatą ir pailginti jų tikėtiną sveiko gyvenimo trukmę. Šalys aktyviai bendradarbiaus formuojant ir įgyvendinant sveikatos politiką, gerinant sveikatos apsaugos sistemos efektyvumą ir saugą, įgalinant specialistų bendrąsias ir specialiąsias kompetencijas, gebėjimus bei įgūdžius priimant strateginius ir ilgalaikius sprendimus sveikatos sistemoje, skatinant gyventojus aktyviau rūpintis savo sveikata ir pan.

Kaip teigia LGVS prezidentas dr. K. Štaras, bendradarbiavimas – tai darbas kartu, ir ypatinga tai, kad šia sutartimi šalys siekia ne atskirų tikslų, o vieno bendro – kokybiško sveikatos priežiūros paslaugų teikimo, laimingos ir sveikos visuomenės.

„SAM – sveikatos priežiūros sistemai kuriantis įrankius subjektas. O LGVS yra daugiau kaip 140 narių iš visos Lietuvos, atstovaujančių ir pirminę, ir stacionarinę sveikatos priežiūrą. Esame šalia pacientų, gydytojų, tiesiogiai išgyvename sveikatos priežiūros problemas. Kartu matome ne tik problemas, bet ir jų sprendimus, t. y. kaip praktiškai būtų galima tas problemas išspręsti ar išvengti naujų“, – sako dr. K. Štaras.

LGVS taip pat yra Europos ligoninių vadovų asociacijos narė, aktyviai bendraujanti ir besidalijanti patirtimi su kitomis Europos Sąjungos šalimis, besidominti, kaip kitos šalys sprendžia problemas, su kuriomis susiduriama ir Lietuvoje. Taigi LGVS mato save ir keliant praktines problemas, ir teikiant jų sprendimus.