Pacientų eilės asmens sveikatos priežiūros įstaigose, sveikatos priežiūros paslaugų finansavimas, atlyginimų didinimas medikams, ligoninių tinklo optimizavimas – tai problemos, apie kurias buvo kalbama š. m. kovo 9 d. Druskininkuose vykusiame Lietuvos gydytojų vadovų sąjungos (LGVS) XI suvažiavime. Jame sveikatos priežiūros įstaigų vadovai sprendė pacientams ir medikams aktualias problemas.

Drauge su LGVS nariais diskutavo ir sprendimų ieškojo Vyriausybės, Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM), Valstybinės ligonių kasos, Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos,Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovai.

„Suvažiavimo metu sveikatos priežiūros įstaigų vadovai su sveikatos politikos formuotojaisdiskutavo ir aptarė aktualiausius šiandienos sveikatos sektoriaus klausimus. Po suvažiavimo išrinkti septyni LGVS nariai parengs XI suvažiavimo rezoliuciją dėl Lietuvos asmens sveikatos priežiūros įstaigų spręstinų problemų. Ja bus kreipiamasi į LR Vyriausybę, LR Seimo Sveikatos reikalų komitetą, LR Sveikatos apsaugos ministeriją ir Valstybinę ligonių kasą su prašymu spręsti įvardintas problemas“, – kalbėjo LGVS prezidentas dr. Kęstutis Štaras.

Rezoliucijoje bus prašoma atkreipti dėmesį ir spręsti problemas, susijusias su nepakankamu asmens sveikatos priežiūros paslaugų finansavimu, nes dėl to nukenčia prieinamumas, kokybė ir efektyvumas. Taip pat bus prašoma, kad nuo ateinančių metų PSDF biudžetas didėtų proporcingai šalies BVP augimui, nustatyti realias sąnaudas atitinkantį bazinį sveikatos priežiūros paslaugų įkainį, sudaryti realią penkerių metų darbuotojų atlyginimo didinimo programą, priimti įstatymą, nustatantį šalies asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovų mėnesinės algos pastoviosios dalies dydį, o taip pat bus siūloma išplėsti rezidentūros bazių skaičių.