Kviečiame Jus dalyvauti Lietuvos gydytojų vadovų sąjungos visuotiniame narių susirinkime, kuris vyks š. m. spalio 9 d.

Registracija

Darbotvarkė:

I dalis
11.00-11.15 – LGVS prezidento dr. Kęstučio Štaro, Tarybos pirmininko Dariaus Steponkaus, Valdybos pirmininko Vaidoto Grigo sveikinimai.
11.15-11.20 – Darbotvarkės tvirtinimas. Balsų skaičiavimo komisijos narių ir pirmininko rinkimai.
11.20-11.40 – LGVS 2019 m. veiklos ataskaitos pristatymas. (Pranešėjas dr. Kęstutis Štaras).
11.40-11.50 – LGVS 2019 m. finansinės veiklos patikrinimo metinės ataskaitos pristatymas. (Pranešėjas Revizijos komisijos narys).
11.50-12.00 – LGVS naujo buveinės adreso patvirtinimas. (Pranešėjas dr. Kęstutis Štaras).
12.00-12.20 – LGVS Prezidento rinkimai.
12.20-12.30 – LGVS Tarybos narių rinkimai.
12.30-12.40 – LGVS Valdybos narių rinkimai.
12.40-12.50 – LGVS Garbės nario rinkimai.
12.50-13.00 – Naujų narių priėmimas.

13.00-13.15 – Pertrauka.

II dalis
13.15-14.15 – Svečių pasisakymai ir diskusija:
13.15-13.35 – Sveikatos apsaugos ministras A. Veryga.
13.35-13.45 – Premjero patarėjas J. Kairys.
13.45-13.55 – Valstybinės ligonių kasos direktorius G. Kacevičius.
13.55-14.05 – Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos direktorė N. Ribokienė.
14.05-14.15 – Diskusijos.